SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tim Nietosvuori, BGK Linjen


Klass: Herrar
Placering: 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 33
Varv 2 1 2 1 3 2 2 6 4 2 4 2 3 3 1 1 2 3 1 43
Varv 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 36
Varv 4 3 3 2 2 3 2 2 1 4 3 2 3 1 2 1 2 2 1 39
Varv 5 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 1 31
Varv 6
Varv 7

Snitt: 36,4
Totalresultat: 182


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad