SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bertil Andersson, Borås MGK


Klass: Herrar
Placering: 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 3 1 6 5 7 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 46
Varv 2 3 2 1 2 6 6 3 1 4 3 1 2 1 2 1 2 2 1 43
Varv 3 3 3 1 2 4 7 3 5 4 5 1 2 1 3 1 2 5 1 53
Varv 4 3 4 1 1 2 1 2 3 3 4 2 3 2 2 1 2 2 1 39
Varv 5 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 32
Varv 6
Varv 7

Snitt: 42,6
Totalresultat: 213


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad