SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bo Johansson, Borås MGK


Klass: Herrar
Placering: 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 3 2 2 3 4 1 4 5 1 2 1 3 3 2 2 1 45
Varv 2 3 3 3 3 3 2 2 7 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 46
Varv 3 3 2 1 4 2 4 3 4 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 42
Varv 4 3 2 1 1 2 2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 2 7 2 48
Varv 5 2 2 1 2 2 2 3 7 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 38
Varv 6
Varv 7

Snitt: 43,8
Totalresultat: 219


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad