SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Eive Jönsson, BGK Jönköping


Klass: Herrar
Placering: 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 7 2 2 2 3 4 1 3 1 43
Varv 2 2 4 1 2 4 2 2 7 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 41
Varv 3 3 4 3 1 4 1 2 7 1 2 2 2 4 2 1 2 3 1 45
Varv 4 2 3 1 2 3 1 3 1 2 7 4 2 2 2 7 2 2 1 47
Varv 5 2 2 4 4 3 3 2 1 3 2 2 3 6 2 5 2 2 1 49
Varv 6
Varv 7

Snitt: 45,0
Totalresultat: 225


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad