SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Josefin Hansson, Asarums BGK


Klass: Damer
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 5 3 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 40
Varv 2 3 2 1 1 3 2 2 1 6 1 4 3 3 2 1 2 2 1 40
Varv 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 33
Varv 4 2 3 1 4 2 1 3 7 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 43
Varv 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 35
Varv 6
Varv 7

Snitt: 38,2
Totalresultat: 191


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad