SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sandra Bengtson, Uppsala BGK


Klass: Damer
Placering: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 32
Varv 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 35
Varv 3 2 4 1 1 5 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 37
Varv 4 3 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 5 2 5 1 40
Varv 5 3 4 3 1 4 2 2 5 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 45
Varv 6 3 2 1 2 4 2 2 3 3 1 1 3 5 1 1 1 7 2 44
Varv 7

Snitt: 38,8
Totalresultat: 233


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad