SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Illi Karlsson, MGK 49 Nyköping


Klass: Damer
Placering: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 3 4 2 2 7 6 3 2 4 3 4 1 2 7 2 4 1 60
Varv 2 3 2 3 2 2 3 7 7 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 55
Varv 3 2 3 1 2 2 4 4 4 2 5 2 3 1 2 1 2 2 1 43
Varv 4 3 2 2 2 2 3 4 1 3 4 5 2 1 2 1 2 1 2 42
Varv 5 2 2 1 2 3 2 2 4 2 7 3 2 1 2 1 2 2 1 41
Varv 6
Varv 7

Snitt: 48,2
Totalresultat: 241


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad