SM Borås


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Derice Shumilov Susoho, Tantogårdens BGK


Klass: Herrar Junior
Placering: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 29
Varv 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 1 31
Varv 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 30
Varv 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 1 32
Varv 5 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 4 3 2 2 2 1 35
Varv 6 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 35
Varv 7

Snitt: 32,0
Totalresultat: 192


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad