SM, Gullbergsbro


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

John Widlert, BGK Jönköping


Klass: Herrar
Placering: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Varv 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 27
Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
Varv 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22
Varv 6 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Varv 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 25
Varv 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20

Snitt: 22,1
Totalresultat: 177


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad