SM, Gullbergsbro


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Carolina Larsson, BGK Linjen


Klass: Damer Junior
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 26
Varv 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 25
Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 25
Varv 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 2 1 29
Varv 5 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 26
Varv 6 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 24
Varv 7 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Varv 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 22

Snitt: 24,8
Totalresultat: 198


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad